YKKY

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys

Keitä me olemme?

Ykkyn tämänhetkinen hallitus näyttää tältä:

Kuvassa vasemmalta oikealle Kaisa Tainio-Keinonen, Virpi Mikama, Tuulia Tötterström, Eeva Peltonen, Ira Ensio ja Tarja Repo.

Kuvasta puuttuvat jäsenet Sami-Pekka Hallikas ja Pia Dufva, sekä koulun opettajakunnan edustaja, apulaisrehtori Marika Ketomäki.

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Jäseniksi voidaan hyväksyä Ymmerstan koulun oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö sekä muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä.

Lisätietoja jäseneksi liittymisestä löydät täältä.

Mitä YKKY tekee?

Pääasiallinen tehtävämme on hankkia varoja, jotka käytämme lyhentämättöminä koulumme oppilaiden hyväksi. Yhdistyksemme toimintaa ja rahankäyttöä ohjaa periaate, jonka mukaan hankintojen ja rahakäytön on hyödynnettävä mahdollisimman suurta oppilasjoukkoa. Toiminnan on tuettava yhteisöllisyyttä, lisättävä yhteistyömahdollisuuksia kodin ja koulun välillä sekä tuettava koulutyötä.

YKKY:n toiminta on monipuolista. Järjestämme koululaisille vapaa-ajan kerhotoimintaa ja erilaisia tapahtumia. Muun muassa Harrastepäivä on koonnut yhteen koulun oppilaat ja vanhemmat hauskaan yhdessäoloon jo useana vuonna. Vaikutamme tekemällä esityksiä ja aloitteita eri viranomaisille. Esimerkiksi koulun ympäristön liikennejärjestelyt ovat olleet yhtenä kohteena. Tuomme myös esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Avustamme kirja- ja koulutarvikehankinnoissa ja tarjoamme henkilökohtaista tukea mm. leirikoulukustannuksiin sitä tarvitseville. Kannustamme oppilaita hyvään kaveruuteen jakamalla kevätjuhlassa hymypatsaat. Hymypatsaalla palkitaan luokkakavereidensa keskuudestaan valitsema hyvä kaveri. Jaamme kevätjuhlassa myös yhdistyksen stipendit.

Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse ykky@ykky.fi tai puhelimitse 044 970 2058.

Toiminta-ajatuksemme

Yhdistyksemme pyrkii toiminnallaan edistämään lasten oppimisympäristöä niin, että se takaa oppilaille mahdollisimman turvallisen, tasapainoisen ja monipuoliseen kehityksen.

Yhteisöllisyys on tärkeä arvo – haluamme olla yhtenä toimijana mukana kehittämässä ja ylläpitämässä Ymmerstan koulun erinomaista työskentelyilmapiiriä. Yhteisöllisyys syntyy keskinäisestä luottamuksesta, avoimesta kommunikaatiosta, vuorovaikutuksesta, osallistumisesta, osallistamisesta ja oppimisesta. Yhteisöllisyyden kehittymiseen tarvitaan siis meidän kaikkien läsnäoloa, yhteistä aikaa, perinteitä ja kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista.

Ykkyn säännöt löytyvät täältä.

Esitteitä tulostettavaksi löydät tästä: A4+väritausta | A5 | A4 | A5+väritausta