YKKY

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys

YKKY kokous 18.4.2017

on 4.4.2017

Pidetään YKKY kokous koulun opettajien huoneessa 18.4.2017, klo 18:15.

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:
– Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkistajan ja äänten laskijoiden valinta
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Rahatilanne
6. Esityslista:
– Onko 20.5. päivälle suunniteltuun tapahtumalle tullut vanhempien joukosta kannatusta
– Mikä on YKKY:n rahatilanne, onko koululle hommattu ”normaalin” vuoden mukaisesti hankintoja:
– Kirjahankinnat
– Välituntitavarat
7. Muut esille tulevat asiat
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa.


Comments are closed.